English

Built with Berta

 1. HET HERCULESLAB 

  Het Herculeslab is een audiovisueel labo voor de doctoraatsstudenten aan de School of Arts in Gent. Het is ontstaan vanuit het onderzoeksproject 'Ailab' en werd financiëel gesteund door het Herculesfonds. Naast een uitleendienst met onder andere camera's en microfoons is er ook een media-archief, een montagecel en een 5.1 mixagestudio. Het is in deze studio dat het Herculeslab praktisch en theoretisch onderzoek naar het maken en beleven van klank in een audiovisuele omgeving wil stimuleren. In de eerste plaats is het bedoeld voor individuele onderzoeksprojecten maar er worden ook residenties en workshops georganiseerd. Daarnaast is het lab ook toegankelijk voor KASK- & Conservatoriumstudenten, kandidaat-laureaten aan het HISK en EPAS

 2. PORTFOLIO (selection)

 3. Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, 2016
  Fabrizio Terranova

  Mixage

  Donna Haraway is een invloedrijk kenniswetenschapster, feministe en sciencefictionliefhebster, die met haar werk een brug slaat tussen wetenschap en fictie. In de jaren 80 raakte ze bekend met werk rond gender, identiteit en technologie waarin ze brak met de heersende trends en de deur openzette voor een vrijmoedig en vrolijk transfeminisme. Haraway is een begenadigd vertelster, die in een tijdperk van rampen een weerspannig en hoopvol universum van krioelende wezens en transsoorten schetst. De Brusselse filmmaker Fabrizio Terranova zocht Donna Haraway thuis in Californië op, leefde enkele weken bijna letterlijk bij haar in en maakte daar een eigenzinnig filmportret van. Terranova laat Haraway in haar eigen leefomgeving spreken en gebruikt aantrekkelijke ensceneringen die de speelse denkgevoeligheid van de wetenschapster op de spits drijven. Het resultaat is een zeldzaam openhartig intellectueel portret van een hoogst origineel denkster. 

  Meer info: http://www.graphoui.org/2014/?p=1462

 4. The Visitor, 2014
  Rachel Monosov

 5. Campeon, 2014
  Geert Vaes

   

  SHORT SYNOPSIS

  Three Spanish men in the desert. Marc, Ubay, Roger. They are on a quest. They fuze with their environment. They become more desert-like. They talk about movies they've seen, the movies are their only remaining connection to the civilized world. Their language is a ruin. They avoid important questions. They walk, do a ritual, sit by the campfire, play a game of football, and (play-)fight. To continue their trip. We learn to know Ubay, Marc and Roger. Ubay is the foolish one, Marc the realistic one, Roger the poetic one. They keep on walking. We found them as spectators, we've been shortly part of their trip and from now on we share their questions.

   

  SOUND AND IMAGE

  De opzet was om te filmen alsof we een natuurdocumentaire draaiden en drie vreemde dieren bestudeerden. De camera voelde vaak heel afwezig, zowel voor de acteurs als voor de kijker. Wijdse beelden, met nauwe aanwezigheid van het geluid. Maar ook observerend. Het camerawerk is heel zintuiglijk. Close-ups van natuur worden afgewisseld met wijdse beelden, de natuurlijke omgeving is heel aanwezig. De acteurs worden vaak gezien doorheen de natuur, door bvb. een struik op de voorgrond, een insect op een tak, waardoor de acteurs niet noodzakelijk scherp zijn maar het natuurbeeld wel. De film kenmerkt zich ook door de afwezigheid van lucht. De personages hebben vaak als achtergrond alleen maar bergen en rotsen. Op deze manier creëren we in de open ruimte soms een gevoel van opgesloten zitten. De personages worden zo ook opgezogen door het landschap en kunnen minder ademen of ontsnappen aan het landschap.

  Raf Enckels deed de acteurs "prikkers" dragen waardoor geen geluid ons ontgaat en we letterlijk op hun huid zitten. Het minste zuchten of uithijgen horen we. Tegelijk was het van het grootste belang het omgevingsgeluid heel goed te capteren. Een zeldzame vogel of krekel en natuurlijk de alomtegenwoordige wind. De woestijn rond Tabernas is auditief een zeer interessante omgeving, daar ze zo "stil" is. Het is echter een heel geladen stilte. We wilden dus werken met het contrast tussen micro en macro. Niet alleen wat het beeld betreft maar ook de wisselwerking tussen geluid en beeld. Soms zien we de acteurs veraf maar is het geluid dichtbij en vice versa. Tijdens de post-productie was het werk vnl. gericht op het geluid te interioriseren. Zit het geluid in de hoofden van de acteurs of is het er echt in hun omgeving? De woestijn wordt echt een vierde personage dankzij dit werk.

 6. All You Need, 2014
  R'm Aharoni

 7. L' infini, 2014
  Lukas d'Hont

 8. Le pli dans l'espace, 2014
  Ann-Julie Vervaeke

 9. Brieven aan Crayon, 2014

  Een samenwerking met Sibran Sampers (tekst) en Hannes Dereere (muziek).
  Tom Callemin

 10. 16/02/2014
  Laszlo Umbreit versmelt met een beeld van het Vlaams Parlement. Hij mixt de experimentele documentaire 'Decision Pending' van Tomas Hendriks in het Herculeslab.
 11. 31/01/2014

  Work in progress in het Herculeslab: Hamza Halloubi nam er de voice-over op voor een videowerk in de tentoonstellingen 'Appear' van Halloubi en 'A River in a Sea in a River' van Rana Hamadeh.

 12. Golven, 2013
  Nina De Vroome

 13. Cherry Blossoms, 2013

  An Van Dienderen

  teaser on vimeo

 14. Lost Shots #1: Diana the Huntress with Lion (rough edit), 2012

  Hilde D' hayere

 15. Her Voice, 2012

  Silvia Defrance